Кольорові метали та сплави. Частина 1: Мідь та мідні сплави

За заг. ред. З. Дурягіної
Код: 978-966-941-051-1
Навчальний посібник / Л. Богун, Е. Плешаков, С. Швачко, Т. Тепла. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. 124 с. Формат 145 х 215 мм. Тверда оправа.
Ціна:105,00грн.
Weight: 0 кг

Розглянуто класифікацію, структуру, режими технологічних оброблень, властивості та застосування сплавів на мідній основі у різних галузях промисловості. Опрацьовано методики лабораторних занять, які формують практичні навички та вміння в галузі металознавства кольорових сплавів.
Для студентів технічних спеціальностей. Може бути корисним для викладачів, фахівців матеріалознавчого профілю підприємств та наукових установ.
У написанні навчального посібника автори використали досвід, здобутий під час виконання міжнародного проекту 543994 – TEMPUS “MMATTENG” – 1 – 2013 – 1 – BE – JPCR.
In the preparation of the textbook the authors have used the experience gained from the implementation of the international project 543 994 – TEMPUS “MMATTENG” – 1 – 2013 – 1 – BE – JPCR.

Зміст

Передмова

Про авторів