Інтелектуалізація систем менеджменту підприємств: концепція, системний моніторинг та моделювання

Ситник Й. С.
Код: 978-966-941-100-6
Монографія. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. 380 с. Формат 170 х 240 мм. Тверда оправа.
Ціна:198,00грн.
Weight: 0 кг

Запропоновано концепцію інтелектуалізації систем менеджменту підприємств у контексті трансформаційних перетворень економіки України та висвітлено роль інтелектуально-знаннєвих активів у особистісному й господарському розвитку. Розкрито ідеологію та сутність інтелектуалізації менеджменту підприємств. Ідентифіковано тенденції та чинники інтелектуалізаційних процесів у менеджменті. Обґрунтовано механізм інтегрування підсистем менеджменту в процесі інтелектуалізації. Розроблено методи діагностування процесу інтелектуалізації систем менеджменту та рейтингового оцінювання рівня їх інтелектуалізації. Розглянуто підходи до формування механізму розвитку інтелектуальної активності як цільової функції менеджменту персоналу та моделювання розвитку особистісно-інтелектуального потенціалу. Запропоновано метод діагностування впливу активаторів інтелектуалізації систем менеджменту на управління персоналом підприємств.
Для наукової спільноти, менеджерів, практиків, підприємців, викладачів вишів, аспірантів, студентів – всіх небайдужих до економічного зростання України на засадах інтелектуалізації особистості, менеджменту й суспільства.

Зміст

Передмова

Про автора