Управлінський облік: практикум

Партин Г. О. та ін.
Код: 978-966-941-090-0
Г. О. Партин, А. Г. Загородній, А. І. Ясінська, Т. І. Воскресенська, Н. Б. Дзьоба. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. 364 с. Формат 170 х 215 мм. Тверда оправа.
Ціна:170,00грн.
Weight: 0 кг

Розглянуто прикладні проблеми методики й організації управлінського обліку суб’єктами господарювання відповідно до програми навчальної дисципліни “Управлінський облік” для студентів спеціальності 071“Облік і оподаткування”. Практикум орієнтований на закріплення теоретичних знань студентів та набуття ними практичних навичок ведення управлінського обліку. Для реалізації цього завдання в посібнику за темами наведено тестові завдання, задачі, контрольні питання, а також словник термінів для ґрунтовнішого засвоєння студентами основних теоретичних положень.
Практикум буде корисним для студентів економічних напрямів підготовки вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів та працівників-практиків обліково-аналітичних та фінансових підрозділів підприємств.

Зміст

Про авторів