Управлінський облік

Партин Г. О. та ін.
Код: 978-966-941-101-3
Підручник / Г. О. Партин, А. Г. Загородній, А. І. Ясінська, Т. І. Воскресенська. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. 340 с. Формат 170 х 215 мм. Тверда оправа.
Ціна:170,00грн.
Weight: 0 кг

Розглянуто теоретичні та прикладні аспекти управлінського обліку, зокрема сутність управлінського обліку та його функції в управлінні підприємством, предмет, метод і основні завдання управлінського обліку в обліковій системі підприємства, основи організації управлінського обліку. Наведено класифікацію витрат для прийняття управлінських рішень, визначення фінансових результатів та контролю за витратами, розглянуто методи дослідження поведінки і побудови функції витрат, сутність, способи і методи калькулювання витрат, методи аналізу “витрати – обсяг діяльності – прибуток”, порядок аналізу облікової інформації під час прийняття операційних та інвестиційних управлінських рішень, завдання і методи бюджетування витрат та організації обліку за центрами відповідальності, формування управлінської звітності та особливості стратегічного управлінського обліку.
Підручник буде корисним для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за економічними напрямами підготовки, аспірантів, викладачів та працівників-практиків облікових та фінансових підрозділів підприємств.

Зміст

Передмова

Про авторів