Підприємництво і менеджмент

Ярошевич Н. Б., Колісник М. К.
Код: 978-966-553-598-0
Навчальний посібник. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2007. 292 с. Формат 170 х 240 мм. М’яка обкладинка.
Ціна:233,00грн.
Weight: 0 г

Навчальний посібник складається з трьох розділів.
У першому розділі розглянуто сутність, види, організаційно-правові форми ведення підприємницької діяльності в Україні; витрати виробничо-господарської діяльності та ресурсне забезпечення діяльності підприємства; бухгалтерський облік і аналіз у підприємницькій діяльності; оподаткування підприємницької діяльності; сутність і значення менеджменту тощо. Другий розділ містить практичні завдання щодо підготовки замовницьких документів для державної реєстрації суб’єкта підприємницької діяльності; підготовки документів для відкриття поточного рахунку у банку; складання бухгалтерського балансу; аналізу фінансового стану суб’єкта підприємництва за даними його фінансової звітності; складання посадової інструкції працівника тощо. Третій розділ містить перелік
питань підсумкового контролю з дисципліни та рекомендовану літературу.

Зміст
Вступ
Розділ 1. Основні положення дисципліни “підприємництво і менеджмент”.
Тема 1. Підприємницька діяльність: сутність, види, організаційно-правові форми.
Тема 2. Витрати виробничо-господарської діяльності та ресурсне забезпечення підприємництва.
Тема 3. Облік і аналіз у підприємницькій діяльності.
Тема 4. Оподаткування підприємницької діяльності.
Тема 5. Сутність і значення менеджменту.
Тема 6. Загальні функції менеджменту: планування та організування.
Тема 7. Загальні функції менеджменту: мотивування, контролювання, регулювання.
Тема 8. Основні засади керівництва в організації.
Розділ 2. Методичні вказівки до практичних занять.
Розділ 3. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів.
Список літератури. Додаток: типова програма з дисципліни „Підприємництво та менеджмент” для неекономічних напрямів і спеціальностей.