Ковела І.М., Іванюк О.О., Вітер О.С. Порівняльна оцінка автоматичних систем, що працюють з ПІ - , ПІД- та ПІ-ПД-алгоритмами ...

УДК 62.502.001.5

І.М. Ковела, О.О. Іванюк, О.С. Вітер

Національний університтет “Львівська політехніка”,

ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА АВТОМАТИЧНИХ СИСТЕМ, ЩО ПРАЦЮЮТЬ ЗА ПІ-, ПІД- ТА ПІ-ПД-АЛГОРИТМАМИРЕГУЛЮВАННЯ

© Ковела І.М., Іванюк О.О., Вітер О.С., 2009

Наведено порівняльний аналіз характеристик автоматичних систем, що містять статичні та астатичні об’єкти першого порядку із запізненням і ПІ-, ПІД- та ПІ-ПД-регулятори.

The comparative analysis of descriptions of the automatic systems, which contain the static and astatic objects of the first order with a delay and PI-, PID- and PI-PD-regulators.

Кількість посилань – 15.

Завантажити статтю