Бучма І.М., Репетило Т.М. Оцінка електричних параметрів заступної схеми пластини з феромагнітними властивостями при ...

УДК 621.317

І.М. Бучма 1,2, Т.М. Репетило 1

1Національний університет “Львівська політехніка”,
2Політехніка Опольска (Польща)

ОЦІНКА ЕЛЕКТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ЗАСТУПНОЇ СХЕМИ ПЛАСТИНИ З ФЕРОМАГНІТНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРИ ВИХРОСТРУМОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

© Бучма І.М., Репетило Т.М., 2009

Отримано вирази для розрахунку індуктивності та активного опору кільця з вихровими струмами, наведеними у феромагнітній пластині. Подано результати розрахунку.

In this article the expressions for calculation of inductance and active resistance of ring with eddy currents resulted in a ferromagnetic plate are got. The results of calculation are given.

Кількість посилань – 7.

Завантажити статтю