Івах Р.М., Совин Я.Р. Математична модель еквівалентної діелектричної проникності неоднорідного середовища з регулярними ...

УДК 621.317

Р.М. Івах1, Я.Р. Совин2

Національний університет “Львівська політехніка”,
1кафедра інформаційно-вимірювальних технологій,
2кафедра захисту інформації

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ЕКВІВАЛЕНТНОЇ ДІЕЛЕКТРИЧНОЇ ПРОНИКНОСТІ НЕОДНОРІДНОГО СЕРЕДОВИЩА З РЕГУЛЯРНИМИ КУЛЬОВИМИ ДІЕЛЕКТРИЧНИМИ ВКЛЮЧЕННЯМИ

© Івах Р.М., Совин Я.Р., 2009

Запропоновано аналітичний метод визначення еквівалентної діелектричної проникності неоднорідного середовища з регулярними кульовими діелектричними включеннями.

Authors are offer the analytical method of determination of equivalent inductivity of heterogeneous environment with the regular dielectric including of bullets.

Кількість посилань – 3.

Завантажити статтю