Поджаренко В.О., Дідич В.М., Васілевський О.М. Оцінка вірогідності автоматизованого контролю складових елементів гумусу в грунті

УДК 621.317

В.О. Поджаренко1, В.М. Дідич2, О.М. Васілевський1

1Вінницький національний технічний університет,
2Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова,

ОЦІНКА ВІРОГІДНОСТІ АВТОМАТИЗОВАНОГО КОНТРОЛЮ СКЛАДОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ ГУМУСУ В ҐРУНТІ

© Поджаренко В.О., Дідич В.М., Васілевський О.М., 2009

Здійснено оцінку помилок першого і другого роду, побудовано характеристики їхніх змін та визначено вірогідність автоматизованого контролю складових елементів гумусу в ґрунті.

The estimation of errors of the first and second family is carried out, descriptions of their change and certainly authenticity of the automated control of making elements of humus are built in soil.

Кількість посилань – 5.

Завантажити статтю