Дудикевич В.Б., Погребенник В.Д., Політило Р.В. Характеристики первинних вимірювальних перетворювачів акустичних засобів ...

УДК 681.3

В.Б. Дудикевич, В.Д. Погребенник, Р.В. Політило

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра захисту інформації

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРВИННИХ ВИМІРЮВАЛЬНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ АКУСТИЧНИХ ЗАСОБІВ ОХОРОННОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ

© Дудикевич В.Б., Погребенник В.Д., Політило Р.В., 2009

Розглянуто принципи функціонування та застосування первинних вимірювальних перетворювачів акустичних засобів охоронної сигналізації; наведено їхню класифікацію; виконано аналіз їхніх основних характеристик та подано рекомендації щодо їх вибору.

The principles of operation and application of measuring transducers of acoustic protective facilities are examined; their classification is made; the analysis of them basic parameters is conducted; recommendations for their choice are given.

Кількість посилань – 7.

Завантажити статтю