Лагун І.І., Наконечний А.Й. Основні підходи до вибору оптимального малохвильового базису

УДК 681.325

І.І. Лагун, А.Й. Наконечний

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра комп’ютеризованих систем автоматики

ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ВИБОРУ ОПТИМАЛЬНОГО МАЛОХВИЛЬОВОГО БАЗИСУ

© Лагун І.І., Наконечний А.Й., 2009

Описано основні методи вибору оптимального малохвильового базису під час аналізу та обробки нестаціонарних сигналів. Розглянуто алгоритми послідовного когерентного трешолдингу, нелінійної порогової фільтрації сигналів та алгоритм побудови адаптивного вейвлетного базису (одиничного (частотного) дерева). Основним критерієм вибору оптимального базису вибрано досягнення мінімальної функції вартості, яка має вигляд ентропії розподілу квадратів модулів малохвильових коефіцієнтів.

The basic methods of optimum wavelet basis selection for analysis and treatment of non-stationary signals are described in the article. The algorithms of successive coherent thresholding, non-linear threshold signals filtration and algorithm of single (frequency) tree are considered. The minimization of cost function is chosen as a basic criterion of optimum basis selection. The entropy of distribution of squares of modulus of wavelet coefficients is chosen as information cost function.

Кількість посилань – 6.

Завантажити статтю