Горпенюк А.Я., Дудикевич В.Б., Лужецька Н.М. Конвеєрний синусно-косинусний число – імпульсний функціональний перетворювач

УДК 621.374

А.Я. Горпенюк, В.Б. Дудикевич, Н.М. Лужецька

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра захисту інформації

КОНВЕЄРНИЙ СИНУСНО-КОСИНУСНИЙ ЧИСЛО-ІМПУЛЬСНИЙ ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ПЕРЕТВОРЮВАЧ

© Горпенюк А.Я., Дудикевич В.Б., Лужецька Н.М., 2009

Подано результати синтезу та дослідження конвеєрної структури синусно-косинусного число-імпульсного функціонального перетворювача. Показано, що максимальна частота роботи такої структури є значно вищою за максимальну частоту роботи класичної структури. Запропоновано способи підвищення точності конвеєрної структури синусно-косинусного перетворювача.

The results of conveyor structure of sine-cosine pulse-number functional transformer synthesis and research are given. Maximal work frequency such structure is considerably higher than maximal work frequency of classic structure. Also are offered the methods of conveyor structure of sine-cosine transformer exactness improvement.

Кількість посилань – 6.

Завантажити статтю