Погребенник В.Д., Хромчак П.Т. Розроблення моделі системи виявлення центрів управління ботнет-мережами

УДК 681.3

В.Д. Погребенник, П.Т. Хромчак

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра захисту інформації

РОЗРОБЛЕННЯ МОДЕЛІ СИСТЕМИ ВИЯВЛЕННЯ ЦЕНТРІВ УПРАВЛІННЯ БОТНЕТ-МЕРЕЖАМИ

© Погребенник В.Д., Хромчак П.Т., 2009

Розглянуто новітні підходи та методи для реалізації механізмів виявлення центрів управління ботнет-мережами.

Modern campaigns and methods for realization of mechanisms of revealing of networks Botnet and control centres of them are considered

Кількість посилань – 7.

Завантажити статтю