Гарасим Ю.Р., Дудикевич В.Б. Інформаційна безпека захищених корпоративних мереж зв’язку

УДК 004.75

Ю.Р. Гарасим, В.Б. Дудикевич

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра захисту інформації

ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА ЗАХИЩЕНИХ КОРПОРАТИВНИХ МЕРЕЖ ЗВ’ЯЗКУ

© Гарасим Ю.Р., Дудикевич В.Б., 2009

Розглянуто модель програмно-керованої АТС відповідно до нормативних документів системи ТЗІ в Україні, визначено її недоліки. Запропоновано новий перелік каналів реалізації інформаційних загроз для захищених корпоративних мереж зв’язку, а також модель комплексної системи технічного захисту інформації захищеної корпоративної мережі зв’язку.

This paper is observed a software-programmable PBX model relative to normative documents of information technical security system in Ukraine also its disadvantages are determined. The model propose a new list of information threats realization for secured enterprise telecommunication network and information technical security complex system model for secured enterprise telecommunication network.

Кількість посилань – 10.

Завантажити статтю