Матіко Ф.Д., Федоришин Р.М. Проектування теплоізоляції вузлів обліку природного газу з метою усунення додаткових похибок ...

УДК 681.121.84

Ф.Д. Матіко, Р.М. Федоришин

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра автоматизації теплових та хімічних процесів

ПРОЕКТУВАННЯ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЇ ВУЗЛІВ ОБЛІКУ ПРИРОДНОГО ГАЗУ З МЕТОЮ УСУНЕННЯ ДОДАТКОВИХ ПОХИБОК ВИМІРЮВАННЯ ВИТРАТИ

© Матіко Ф.Д., Федоришин Р.М., 2009

Наведено удосконалену методику розрахунку товщини шару теплоізоляції для вузлів обліку природного газу, необхідну для виконання заходів з усунення додаткових похибок вимірювання витрати газу.

Improved technique for calculation of heat insulation layer thickness for natural gas accounting units is given in the paper. The technique is applied in order to eliminate additional errors of gas flow rate measurement.

Кількість посилань – 7.

Завантажити статтю