Дяк Р.П., Яцук В.О., Столярчук П.Г. Можливості автоматизації випробувань термоперетворювачів опору під час метрологічної ...

УДК 621.32; 536.2

Р.П. Дяк 2, В.О. Яцук 1, П.Г. Столярчук 1

1Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра метрології, стандартизації та сертифікації;
2Лабораторія вимірювальної техніки ЛКП “Залізничнетеплоенерго”

Можливості автоматизації випробувань термоперетворювачів опору під час метрологічної перевірки теплолічильників

© Дяк Р.П., Яцук В.О., Столярчук П.Г., 2009

Перевірка абсолютної похибки термоперетворювачів опору зазвичай здійснюється з використанням потенціометричної устави і характеризується високою трудомісткістю процесу та складністю його автоматизації. Проаналізовано напрями і розроблено структурну схему автоматизації перевірки термоперетворювачів опору під час метрологічних випробувань теплолічильників. Запропоновано використовувати у метрологічних вимірюваннях багатоканальні цифрові омметри з автоматичним коригуванням похибок та систем збирання–передавання даних через стандартні інтерфейси.

The absolute error of resistance thermometers checking is usually done by means of a potentiometric installation. High labour-consumption of the procedure and complication of automatization are the disadvantages of this method. The analysis of ways and developing of the method and structural scheeme for computer-aided test of resistance of thermal transformers during metrological probation of thermal counters is researched in the paper. It is recommended to use digital ohmmeters using transferring – receiving of information through the standard interfaces during metrological probation.

Кількість посилань – 8.

Завантажити статтю