Бойко Т.Г. Забезпечення єдності і точності кваліметричного оцінювання продукції

УДК 621.317.73

Т.Г. Бойко

Національний університет “Львівська політехніка”
кафедра метрології, стандартизації та сертифікації

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЄДНОСТІ І ТОЧНОСТІ КВАЛІМЕТРИЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ ПРОДУКЦІЇ

© Бойко Т.Г., 2009

Досліджено встановлення єдиних вимог до норм і правил, необхідних для досягнення єдності та точності кваліметричного оцінювання продукції. Показано, що як характеристики доцільно застосовувати правильність, прецизійність та вірогідність результатів оцінювання.

Determination techniques for unified requirements to norms and rules necessary for the achievement of unification and precision of production qualimetric evaluation are explored. It is notified that trueness, precision and reliability of evaluation results are pretended to serve as such characteristics.

Кількість посилань – 8.

Завантажити статтю