Микитин І.П. Методичні похибки шумових термометрів з різними структурами вхідного кола

УДК 536.5

І.П. Микитин

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційно-вимірювальних технологій

МЕТОДИЧНІ ПОХИБКИ ШУМОВИХ ТЕРМОМЕТРІВ З РІЗНИМИ СТРУКТУРАМИ ВХІДНОГО КОЛА

© Микитин І.П., 2009

Проаналізовано моделі методичної похибки шумових термометрів за використання у вхідному колі одноканальних та двоканальних підсилювачів.

It was analyzed models of methodical error of noise thermometer at the use one - and two-channel strengtheners in the input circle.

Кількість посилань – 3.

Завантажити статтю