Грица Р.В. Особливості побудови комп’ютерної системи керування експериментами на борту космічних апаратів

УДК 621.3

Р.В. Грица

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра електронних обчислювальних машин

ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ КОМП'ЮТЕРНОЇ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАМИ НА БОРТУ КОСМІЧНИХ АПАРАТІВ

© Грица Р.В., 2009

Розглянуто особливості проектування комп’ютерних систем для використання в умовах космосу. Запропоновано варіант побудови реконфігурованої системи управління космічним експериментом на базі ПЛІС.

This paper presents the special features of design computer system for space use. The variant of reconfigurable FPGA base space experiment control system has been proposed.

Кількість посилань – 15.

Завантажити статтю