Микийчук Б.М. Переваги автоматизованих систем індивідуального обліку витрат теплової енергії з оцінюванням якості ...

УДК 621.317; 53.08

Б.М. Микийчук

Національний університет “Львівська політехніка”

ПЕРЕВАГИ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ОБЛІКУ ВИТРАТ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ З ОЦІНЮВАННЯМ ЯКОСТІ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ

© Микийчук Б.М., 2009

Розглянуто переваги впровадження автоматизованих систем індивідуального обліку спожитого тепла та необхідність оцінювання його якості.

Advantages of automated systems implementation of consumed heat individual calculation and the neccessity of its quality estimation are considered.

Кількість посилань – 2.

Завантажити статтю