Рудик Ю., Столярчук П.Г. Гармонізація з міжнародними стандартами нормативно-технічного регулювання вимог безпеки в Україні

УДК 658.516

Ю. Рудик1, П.Г. Столярчук2

1Львівський державний університет безпеки життєдіяльності,
кафедра електротехніки, промислової і пожежної автоматики та зв’язку;
2Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра метрології, стандартизації та сертифікації

ГАРМОНІЗАЦІЯ З МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ НОРМАТИВНО-ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВИМОГ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ

© Рудик Ю., Столярчук П.Г., 2009

Проаналізовано стандартизовані вимоги до улаштування блискавкозахисту будівель і споруд та досліджено їхнє застосування для підвищення захисту об’єктів. На підставі цього розроблено рекомендації до процедури підготовки проектів національних стандартів на базі міжнародних у галузі безпеки життєдіяльності.

The analysis of the standardized method lightning protection of buildings and constructions are described in the article. The object protection growth is explored in his application. On the base of this recommendations to the procedure project preparation of national standards based on international are given.

Кількість посилань – 11.

Завантажити статтю