Гонсьор О.Й., Микийчук М.М. Метрологічне забезпечення якості виробництва

УДК 621.317

О.Й. Гонсьор, М.М. Микийчук

Національний університет “Львівська політехніка”

МЕТРОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИРОБНИЦТВА

© Гонсьор О.Й., Микийчук М.М., 2009

Розглянуто основні аспекти метрологічного забезпечення виробництва, його роль та впровадження в систему управління якістю.

In the article are examined the basic aspects of the metrological guarantee of production, its role and introduction into the system of the management of quality.

Кількість посилань – 2.

Завантажити статтю