Байцар Р.І., Депко Х.І. Нормативно-правове забезпечення сфери управління твердими побутовими відходами

УДК 628.54

Р.І. Байцар, Х.І. Депко

Національний університет “Львівська політехніка”
кафедра метрології, стандартизації та сертифікації

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СФЕРИ УПРАВЛІННЯ ТВЕРДИМИ ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ

© Байцар Р.І., Депко Х.І., 2009

Розглянуто основні проблеми системи управління твердими побутовими відходами (ТПВ). Наведено порівняльний аналіз вітчизняного та європейського законодавства в частині ТПВ для стимулювання господарської діяльності у цій сфері.

The main problems in the system of solid waste control have been covered. The comparative analysis of home and European legislation in the sphere of domestic solid waste has been carried out.

Кількість посилань – 5.

Завантажити статтю