Плахтій Н.Л., Походило Є.В. Дослідження автомобільного бензину за параметрами імітансу

УДК 621.317.73

Н.Л. Плахтій, Є.В. Походило

Національний університет Львівська політехніка”,
кафедра метрології, стандартизації та сертифікації

ДОСЛІДЖЕННЯ АВТОМОБІЛЬНОГО БЕНЗИНУ ЗА ПАРАМЕТРАМИ ІМІТАНСУ

© Плахтій Н.Л., Походило Є.В., 2009

Досліджено залежність реактивної та активної складових імітансу двополюсника, яким подано автомобільне пальне. Уточнено схему заміщення такого двополюсника та проаналізовано його математичну модель у частотному діапазоні тестового сигналу.

Dependence of reactive and active constituents of double pole immitance which gives a motor-car fuel is explored. The chart of substitution of such doublepole is specified and analysed his mathematical model in the frequency range of test signal.

Кількість посилань – 7.

Завантажити статтю