Гордій І.В. Застосування теорії нечітких множин для визначення рівня ризику витоку інформації технічними каналами

УДК 621

І.В. Гордій

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра захисту інформації

ЗАСТОСУВАННЯ ТЕОРІЇ НЕЧІТКИХ МНОЖИН ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ РИЗИКУ ВИТОКУ ІНФОРМАЦІЇ ТЕХНІЧНИМИ КАНАЛАМИ

© Гордій І.В., 2009

Розглянуто проблему оцінки ризиків у сфері захисту інформації; описано підхід до визначення рівня ризику при побудові системи захисту інформації від витоку технічними каналами.

The article reviews problems of risk assessment in system of information protection from leakage on technical channels is considered; it shows method of risk level assessment herewith constructing system of information protection from leakage on technical channels.

Кількість посилань – 7.

Завантажити статтю