Адамюк Е.Й. Проблеми прецизійного вимірювання температури в агресивних середовищах

УДК 536. 532

Е.Й. Адамюк

Національний університет “Львівська політехніка”

ПРОБЛЕМИ ПРЕЦИЗІЙНОГО ВИМІРЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ В АГРЕСИВНИХ СЕРЕДОВИЩАХ

© Адамюк Е.Й., 2009

Здійснено огляд сучасних термоперетворювачів для вимірювання температури в агресивних середовищах. Проаналізовано вплив агресивного середовища на матеріал чутливого елемента термоперетворювача і відповідно на точність вимірювання температури. Запропоновано використання як матеріалу чутливого елемента термоперетворювачів металевих аморфних стопів.

The overview of modern thermal converter for temperature measuring in aggressive medium performed. The influence of aggressive medium to material of sensitive element of thermal converter and to precision of temperature measuring respective are considered. The metallic amorphous glass are offered to use as material of sensitive element of thermal converter.

Кількість посилань – 18.

Завантажити статтю