Грибок М.І., Гула М. Імітаційне моделювання похибок вимірювання параметрів високоомних трикомпонентних комплексних опорів ...

УДК 681.2.08

М.І. Грибок, М. Гула

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційно-вимірювальних технологій

ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПОХИБОК ВИМІРЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ВИСОКООМНИХ ТРИКОМПОНЕНТНИХ КОМПЛЕКСНИХ ОПОРІВ МЕТОДОМ ЗМІЩЕННЯ СИСТЕМИ КООРДИНАТ ЗА СТРУМОМ

© Грибок М.І., Гула М., 2009

На основі математичної моделі вимірювального кола за допомогою імітаційного моделювання одержано залежності похибок вимірювання RLC-параметрів від впливних факторів для методу зміщення системи координат за струмом.

On the basis of mathematical model of measuring circle by an imitation design dependences of errors of measuring of RLC-parameters are got on influences.

Кількість посилань – 10.

Завантажити статтю