Трансформація вартості у розвитку відносин “підприємство–клієнт”

за ред. Є. Крикавського, Н. Чухрай
Код: 978-966-533-631-4
Монографія / А. Чубала, Я. Віктор, Р. Неструй, К. Мазурек-Лопацінська, Р. Патора, М. Шимура-Тиц, Я. Отто, Є. Крикавський, Н. Чухрай, М. Васєлєвський, С. Кубів, О. Мних, Н. Чорнописька, М. Мамчин, Л. Якимишин, Я. Гаврись, Р. Мамчин. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2007. 298 с. Формат 170 х 215 мм. М'яка обкладинка.
Ціна:216,00грн.
Weight: 0 г

У монографії розглянуто актуальні питання теорії і практики трансформації та мультиплікації вартості у розвитку відносин між підприємствами у ланцюгу поставок.
Висвітлено методологічні засади формування вартості для клієнта. Особливий акцент зроблено на дослідження маркетингового, логістичного та інноваційного аспектів цього процесу. Розкрито сутність створення й оцінювання ринкової вартості підприємства.
Для наукових працівників, підприємців, державних службовців, викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів та студентів.

Monografia dotyczy aktualnych problemów teorii i praktyki transformacji i multiplikacji wartośći w rozwoju relacji między przedsiębiorstwami w łańcuchu dostaw.
Naświetlono metodologiczne zasady kształtowania wartośći dla klienta. Szсzególny akcent położono na badania marketingowe, logistyczne i innowacyjne różnorodnych aspektów tego procesu. Została wyjaśniona treść tworzenia i szacowania rynkowej wartośći przedsiębiorstwa.
Polecana pracownikom naukowym, przedsiębiorcom, pracownikom administracji państwowej, wykładowcom szkół wyższych, doktorantam i studentam.

Зміст
Передмова.
Частина 1. Клієнт і підприємство в контексті вартості.
Розділ 1. Методологія формування вартості для клієнта і ринкової вартості підприємства.
Розділ 2. Маркетингові і логістичні аспекти формування вартості для клієнта.
Розділ 3. Інноваційні аспекти формування вартості для клієнта.
Частина 2. Мультиплікація вартості у відносинах „підприємство–клієнт”.
Розділ 4. Формування вартості в ланцюгах поставок.
Розділ 5. Створення і оцінювання ринкової вартості підприємства.
Реактивна адаптивність чи активна креативність? (Замість післяслова)