Технологія машинобудування. Посібник-довідник для виконання кваліфікаційних робіт

Юрчишин І. І. та ін.
Код: 978-966-553-846-2
Навчальний посібник / І. І. Юрчишин, Я. М. Литвиняк, І. Є. Грицай, М. Л. Кукляк, Я. М. Кусий, В. В. Ступницький, В. А. Яцюк, А. М. Кук, Є. М. Махоркін, В. П. Свізінський / За ред. І. І. Юрчишина. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2009. 528 с. Формат 170 х 240 мм. М'яка обкладинка.
Ціна:263,00грн.
Weight: 0 г

Посібник-довідник містить методичний та довідковий матеріал для виконання випускових кваліфікаційних робіт зі спеціальності “Технологія машинобудування”. Детально висвітлено методологію аналізу, синтезу, оптимізації проектування та документування технологічних процесів механічного оброблення і складання, розроблення спеціальних засобів технологічного оснащення, проектування механоскладальних цехів і дільниць. Узагальнено та структуровано передовий досвід роботи провідних технологічних підрозділів підприємств України. Основні розділи посібника апробовано під час підготовки випускових кваліфікаційних робіт студентами кафедри технології машинобудування Національного університету “Львівська політехніка”.
Для студентів механічних спеціальностей ВНЗ та інженерно-технічних працівників машино- та приладобудівних підприємств.

Зміст

Передмова.
1. Попереднє опрацювання проектних рішень.
1.1. Характеристика об’єкта виробництва. Аналіз службового призначення виробу та деталі, технічних умов і норм точності.
1.2. Аналіз наявних технологічних процесів виготовлення.
1.3. Відпрацювання конструкції виробу та деталі на технологічність.
1.4. Сучасні досягнення в галузі технології, устаткування та оснащення під час виготовлення подібних виробів, порівняльний аналіз.
1.5. Висновки та постановка завдання на проектування.
2. Розроблення технологічного процесу виготовлення.
2.1. Попереднє встановлення типу та організаційної форми виробництва.
2.2. Вибір методу отримання заготовки.
2.3. Вибір необхідної кількості переходів та попереднє встановлення можливих методів оброблення поверхонь.
2.4. Вибір і розрахункове обґрунтування технологічних баз.
2.5. Структурний аналіз і синтез конкуруючих варіантів технологічного процесу виготовлення,
встановлення оптимального.
2.6. Розрахунок припусків.
2.7. Розмірний аналіз технологічного процесу. Проектування заготовки.
2.8. Розрахунок режимів різання та вибір основного технологічного устаткування.
2.9. Встановлення контрольних, допоміжних і транспортних операцій.
2.10. Нормування технологічного процесу.
3. Проектування спеціальних засобів технологічного оснащення.
3.1. Верстатні пристрої для механічного оброблення заготовок деталей машин.
3.2. Складальні пристрої.
3.3. Контрольно-вимірювальні пристрої.
3.4. Спеціальні різальні інструменти.
3.5. Розрахунки економічної ефективності спеціальних засобів технологічного оснащення.
3.6. Загальна методика конструювання.
3.7. Опис конструкції та роботи.
4. Проектування виробничих підрозділів.
4.1. Розрахунок річної працеємності, кількості основного та допоміжного устаткування.
4.2. Визначення складу та розрахунок площі цеху.
4.3. Вибір типу та розрахунок основних параметрів будівлі цеху.
4.4. Вибір та розрахунок вантажопідіймальних і транспортних засобів.
4.5. Загальне компонування і планування виробничих підрозділів.
5. Розроблення технологічної документації.
5.1. Позначення технологічних документів.
5.2. Загальні правила оформлення технологічних документів.
5.3. Послідовність заповнення маршрутної карти ГОСТ 3.1118-82.
5.4. Послідовність заповнення операційної карти ГОСТ 3.1404-86.
5.5. Послідовність заповнення карти ескізів ГОСТ 3.1405-84.
6. Загальні вимоги та рекомендації щодо оформлення кваліфікаційної роботи.
6.1. Розрахунково-пояснювальна записка.
6.2. Графічна частина.
Додатки.
Список літератури.