Буров Є.В., Калінчук Ю.О., Ломтєв А.В. Інтелектуальна система підтримки прийняття рішень у договірному процесі

УДК 004.89

Є.В. Буров, Ю.О. Калінчук, А.В. Ломтєв

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СИСТЕМА ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ У ДОГОВІРНОМУ ПРОЦЕСІ

© Буров Є.В., Калінчук Ю.О., Ломтєв А.В., 2009

Запропоновано підхід до побудови інтелектуальної системи підтримки прийняття рішень у договірному процесі. Розглянуто структуру системи, організацію знань та порядок роботи системи.
Ключові слова – системи підтримки прийняття рішень, інтелектуальні системи, договірний процес

An approach for creating an intellectual decision support system for negotiation process is proposed. System functions and structure, knowledge processing and storage features are presented.
Keywords – decision making support systems, intelligence systems, negotiation process

Кількість посилань - 11