Вовк О.Б., Андруник В.А. Об’єкти та суб’єкти фотографування у контексті авторського права

УДК 004, 347.78

О.Б. Вовк, В.А. Андруник

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

ОБ’ЄКТИ ТА СУБ’ЄКТИ ФОТОГРАФУВАННЯ У КОНТЕКСТІ АВТОРСЬКОГО ПРАВА

© Вовк О.Б., Андруник В.А., 2009

Досліджено проблеми, пов’язані з відношенням між суб’єктом фотографування та фотографом у контексті авторського права. Розглянуто також ситуації при використанні фотографій, на яких зображені суб’єкти фотографування, третіми особами.
Терміни – фотографія, авторське право, інтелектуальна власність.

This material studies problems that link the relation between a subject of the photography and a photographer in the context of copyright. The situations that use the photographs which depict subjects of the photography by third individuals are also examined.
Keywords – photography, copyright, intellectual property.

Кількість посилань - 10