Виклюк Я.І., Іванущак Н.М. Методологія еконофізики як основа інформаційних систем розвитку та автоматизації соціально-економічних структур

УДК 004.9

Я.І. Виклюк*, Н.М. Іванущак**

*Національний університет “Львівська політехніка”
**Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича

МЕТОДОЛОГІЯ ЕКОНОФІЗИКИ ЯК ОСНОВА ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ РОЗВИТКУ ТА АВТОМАТИЗАЦІЇ
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СТРУКТУР

© Виклюк Я.І., Іванущак Н.М., 2009

Розглянуто необхідність створення інформаційних систем, які повинні ґрунтуватися на нових методологіях. Здійснено огляд концепцій представників еконофізики, визначено причини її ефективності як фундаменту для побудови нових інформаційних систем.
Ключові слова – інформаційні системи, концепції представників еконофізики.

In this work has been shown the necessity of creation of the information systems, which must based on new methodologies. The review of conceptions of econophysic’s representatives has been carried out, the reasons of its efficiency has determined as foundation in construction of the new information systems.
Keywords – information systems, conceptions of econophysic’s representatives.

Кількість посилань - 19