Григорович А.Г., Григорович В.Г., Пасічник В.В. Система опрацювання медичних даних “дільничний терапевт”

УДК 004.652

А.Г. Григорович1, В.Г. Григорович1, В.В. Пасічник2

1Дрогобицький державний педагогічний університет ім. Івана Франка,
кафедра інформаційних систем і технологій;
2Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

СИСТЕМА ОПРАЦЮВАННЯ МЕДИЧНИХ ДАНИХ “ДІЛЬНИЧНИЙ ТЕРАПЕВТ”

© Григорович А.Г., Григорович В.Г., Пасічник В.В., 2009

Проаналізовано дані, які опрацьовує дільничний терапевт. Детально розглянуто всі документи та звіти, які існують в предметній області, та обґрунтовано, що саме не¬нормалізовані відношення найадекватніше описують предметну область. За допомогою ненормалізованих відношень побудовано модель даних системи “Дільничний терапевт”.
Ключові слова – ненормалізовані відношення, вкладені відношення, аналіз предметної області, медицина, дані про захворювання, облік.

In the article there are analyzed the data which are studied by a district therapist. There are examined all documents and reports which exist in the subject area and it is proved that nested relations characterize the subject area the most adequately. By means of nested relations there is built the data model in the system “A district therapist”.
Keywords – nested relations, medicine, data of disease

Кількість посилань - 13