Заяць М.М. Методи формування первинних ознак при побудові систем розпізнавання користувачів комп’ютера

УДК 004.93.1

М.М. Заяць

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ ПЕРВИННИХ ОЗНАК ПРИ ПОБУДОВІ СИСТЕМ РОЗПІЗНАВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ КОМП’ЮТЕРА

© Заяць М. М., 2009

Розглянуто підходи до формування первинних ознак при розпізнаванні користувачів комп’ютера на основі аналізу їх рукомоторних реакцій. Запропоновано метод формулювання цих ознак за допомогою вимірювання часових затримок при введенні інформації з клавіатури комп’ютера в реальному режимі часу. Застосування цього методу до побудови автоматизованої системи розпізнавання та ідентифікації користувача комп’ютера дало змогу підвищити ефективність розпізнавання майже в 1,5 раза та автоматизувати процедуру ідентифікації користувачів комп’ютера.
Ключові слова – автоматизована система розпізнавання та ідентифікації користувача.

In the article the proposed approaches to formulation of primary signs at recognition of users of computer on the basis of analysis of their hand motor reactions. The method of formulation of these signs is offered. Application of this method to construction of the automated system of recognition and user identification of computer allowed to increase efficiency of recognition almost in 1,5 times and to automate procedure of users authentication.
Keywords – automated system of recognition and user identification.

Кількість посилань - 19