Катренко А.В., Верес Ю.О. Координація у системах підтримання прийняття рішень з розподілу обмежених ресурсів

УДК 004.942

А.В. Катренко, Ю.О. Верес

Національний університет “Львівська політехніка”
кафедра інформаційних систем та мереж

КООРДИНАЦІЯ У СИСТЕМАХ ПІДТРИМАННЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ З РОЗПОДІЛУ ОБМЕЖЕНИХ РЕСУРСІВ

© Катренко А.В., Верес Ю.О., 2009

Розглянуто проблеми координації у системах розподілу обмежених ресурсів. Визначено перелік задач, які повинна розв’язувати відповідна система підтримання прийняття рішень, запропоновано комплекс математичних моделей прийняття рішень, що забезпечують мінімізацію сумарних видатків системи.
Ключові слова – система розподілу обмежених ресурсів, система підтримання прийняття рішень.

Problem of co-ordination in the systems of division the limited resources is conducted in the article. Defined the tasks list which must be solved of the proper decision support system, proposed complex decision making mathematical models that provides minimization of total system outlays.
Keywords – systems of division the limited resources, decision making support systems.

Кількість посилань - 9