Кунанець Н.Е. Консолідована інформація: сучасний фах освітньо-наукового напряму інформаційних наук

УДК 002.53/.55

Н.Е. Кунанець

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

КОНСОЛІДОВАНА ІНФОРМАЦІЯ: СУЧАСНИЙ ФАХ ОСВІТНЬО-НАУКОВОГО НАПРЯМУ ІНФОРМАЦІЙНИХ НАУК

© Кунанець Н.Е., 2009

Подаються основні моменти становлення та розвитку нової галузі науки та освітнього напряму – консолідована інформація.
Ключові слова – консолідована інформація, галузь науки, освітній напрям.

The basic features of formation and development of new branch of science and educational guideline – Competitive Intelligence are presented.
Keywords – Competitive Intelligence, branch of science, educational guideline.

Кількість посилань - 58