Малахов Є.В., Марущак В.І. Врахування інформації від працедавця в інформаційній моделі предметної області “навчальний процес” для контролю якості інтелектуальної продукції ВНЗ

УДК 004.62:004.942

Є.В. Малахов, В.І. Марущак

Одеський національний політехнічний університет

ВРАХУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ВІД ПРАЦЕДАВЦЯ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ МОДЕЛІ ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ “НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС” ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ ВНЗ

© Малахов Є.В., Марущак В.І., 2009

Розглянуто важливість урахування побажань працедавця у підготовці інтелектуальної продукції ВНЗ під час впровадження Болонського процесу та відповідно до вимог системи менеджменту якості. Проаналізовано вимоги щодо професійних навиків, якими повинен володіти конкурентний фахівець. Результати аналізу відображено в моделі життєвого циклу підготовки фахівця під час розгляду предметної області “Навчальний процес” на рівні екземплярів об’єкта “дисципліна”. Подано інтерпретацію терміна “якість інтелектуальної продукції ВНЗ”.
Ключові слова – інтелектуальна продукція ВНЗ, критерії оцінки якості, інформаційна модель.

In the article is considered importance of employer’s wishes account in higher educational establishment’s intellectual production preparation within the framework of Bologna declaration introduction and in accordance with the requirements of quality management system. In relation to professional skills are analyzed the requirements which a competition specialist must own. The results of analysis are represented in the life cycle model of specialist preparation within the consideration framework of subject domain the “Educational process” at the level of copies of object “discipline”. Interpretation of “higher educational establishment’s intellectual production quality” term is given.
Keywords – higher educational establishment’s intellectual production, quality estimation criteria, informative model.

Кількість посилань - 7