Пелещишин А.М., Пероганич Ю.Й., Марковець О.В., Думанський Н.О. Формування суспільного авторитету ВНЗ шляхом комплексного подання в системі Вікіпедія

УДК 004.773.2

А.М. Пелещишин, Ю.Й. Пероганич, О.В. Марковець, Н.О. Думанський

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

ФОРМУВАННЯ СУСПІЛЬНОГО АВТОРИТЕТУ ВНЗ ШЛЯХОМ КОМПЛЕКСНОГО ПОДАННЯ В СИСТЕМІ ВІКІПЕДІЯ

© Пелещишин А.М., Пероганич Ю.Й, Марковець О.В., Думанський Н.О., 2009

Розглянуто проблему формування суспільного авторитету вищого навчального закладу України наповненням авторитетних онлайн-енциклопедій.
Ключові слова – суспільний авторитет, онлайн-енциклопедії.

The problem of forming of public authority of higher educational establishment of Ukraine is considered by the way of fill of authoritative on-line encyclopaedias.
Keywords – public authority, on-line encyclopaedias.

Кількість посилань - 4