Сєров Ю.О., Кравець Р.Б., Пелещишин А.М. Методи аналізу ефективності Веб-форумів

УДК 004.773.2

Ю.О. Сєров, Р.Б. Кравець, А.М. Пелещишин

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

МЕТОДИ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ ВЕБ-ФОРУМІВ

© Сєров Ю.О., Кравець Р.Б., Пелещишин А.М., 2009

Розглянута актуальна проблема дослідження та розроблення методів аналізу ефективності Веб-форумів.
Ключові слова – Веб-спільнота, форум, Інтернет-форум, аналіз ефективності, методи аналізу ефективності.

Article considers actual problem of Web-forum efficiency analysis research and developing.
Keywords – Web-community, forum, Internet-forum, efficiency analysis methods.

Кількість посилань - 11