Шаховська Н.Б., Виклюк Я.І, Угрин Д.І., Кісь Я.П. Стратегічна концепція технології керування корпоративними даними в туризмі як управління неструктурованою корпоративною інформацією

УДК 004

Н.Б. Шаховська, Я.І. Виклюк, Д.І. Угрин, Я.П. Кісь

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

СТРАТЕГІЧНА КОНЦЕПЦІЯ ТЕХНОЛОГІЇ КЕРУВАННЯ КОРПОРАТИВНИМИ ДАНИМИ В ТУРИЗМІ ЯК УПРАВЛІННЯ НЕСТРУКТУРОВАНОЮ КОРПОРАТИВНОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ

© Шаховська Н.Б., Виклюк Я.І., Угрин Д.І., Кісь Я.П., 2009

Описано технологію керування контентом корпорації ECM та запропоновано способи її використання для аналізу туристичної галузі.
Ключові слова – керування контентом, корпоративні дані, простір даних, сховище даних, туристична галузь.

In the article technology of content corporation management ECM is described and the ways of its use are offered for the analysis of tourist industry.
Keywords – content management, corporation content, dataspase, dataware, tourist industry.

Кількість посилань - 4