Шаховська Н.Б., Крайовський В.Я., Могильський Є. Інтеграція неоднорідних джерел на основі аналізу метаданих

УДК 004

Н.Б. Шаховська, В.Я. Крайовський, Є. Могильський

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

ІНТЕГРАЦІЯ НЕОДНОРІДНИХ ДЖЕРЕЛ НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ МЕТАДАНИХ

© Шаховська Н.Б., Крайовський В.Я., Могильський Є., 2009

Описано методику інтеграції інформації з неоднорідних джерел на прикладі предметної області туризму. Розроблено схеми метаданих та методи їх опрацювання.
Ключові слова – інтеграція, корпоративні дані, простір даних, сховище даних.

In the article the method of information integration from heterogeneous sources based on the domain of tourismis is described. The schemas of metadatas and methods of their working are developed.
Keywords – integration, corporation content, dataspase, dataware.

Кількість посилань - 7