Шуневич Б.І. Тенденції розвитку складових частин організації дистанційного навчання

УДК 378.147:376.352 (477)

Б.І. Шуневич

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності,
кафедра іноземних мов та технічного перекладу

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СКЛАДОВИХ ЧАСТИН ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

© Шуневич Б.І., 2009

Проаналізовано тенденції розвитку трьох складових частин, необхідних для організації дистанційного навчання у ВНЗ України, а саме: 1) використання віртуальних навчальних середовищ; 2) розроблення дистанційних курсів; 3) підготовки викладацького штату до роботи з новими технологіями навчання. Крім цього, розглянуто використання дистанційнних курсів або їх елементів у традиційному навчанні.
Ключові слова – дистанційне навчання, віртуальні навчальні середовища, дистанційні курси.

The article deals with tendency analysis of three component development needed for distance learning organization at Ukrainian higher schools, namely: 1) application of virtual learning environment; 2) distance course development; 3) faculty personnel training for implementation of new teaching/learning technologies. Besides application of distance courses or their elements in traditional learning is considered.
Keywords – distance learning, virtual learning environment, distance courses.

Кількість посилань - 33