Чирун Л.В., Сорохан Д.М. Інтелектуальна інформаційна система аналізу навчально-методичного забезпечення кафедри

УДК 004.89

Л.В. Чирун, Д.М. Сорохан

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА АНАЛІЗУ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КАФЕДРИ

© Чирун Л. В., Сорохан Д. М., 2009

Нові інформаційні, інноваційні, телекомунікаційні технології сприяють ефективності та оптимізації управління навчальним процесом. Запропоновано структуру побудови ІІС аналізу навчально-методичного забезпечення кафедри.
Ключові слова – інтелектуальні інформаційні системи, управління навчальним процесом, аналіз навчально-методичного забезпечення.

New information, innovation and telecommunication technologies contribute to the effectivness and optimization in the management of studies. In the article the author suggests the structure of IIS analysis of learner's guide.
Keywords – intelligence information systems, management of studies, analysis of learner's guide.

Кількість посилань - 5