Юриш С.Ю. Роздільча здатність засобів вимірювання частоти на базі сучасних методів перетворення частоти на код

УДК 621.317.361:621.317.76

С.Ю. Юриш

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

РОЗДІЛЬЧА ЗДАТНІСТЬ ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАННЯ ЧАСТОТИ НА БАЗІ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ ПЕРЕТВОРЕННЯ ЧАСТОТИ НА КОД

© Юриш С.Ю. 2009

Описано дослідження роздільчої здатності засобів вимірювання частоти на базі сучасних методів перетворення частоти на код, а саме на базі методів зворотної та залежної лічби. Наведено порівняльні метрологічні характеристики класичних і покращаних методів вимірювання, а також результати моделювання роздільчої здатності перетворювача частота-код на базі методу залежної лічби у середовищі аналітичних розрахунків Maple 6.
Ключові слова – вимірювання частоти, методи перетворення частоти на код, моделювання роздільчої здатності перетворювача.

The resolution analyze for measuring instruments and frequency-to-digital converters based on modern conversion methods such as the ratiometric counting method and the method of the dependent count is described in the article. Comparative metrological performances for classical and advanced methods of measurement and modeling results of resolution for the frequency-to-digital converter based on the method of the dependent count in the Maple 6 software for analytical calculations are given.
Keywords – measuring instruments, conversion methods, modeling results of resolution for the frequency-to-digital converter, Maple 6.

Кількість посилань - 16