Яровий А.А., Власюк Р.С. Аналіз методики нейромережевого розпізнавання кольорових зображень в контексті її універсальності

УДК 681.3;004.93

А.А. Яровий, Р.С. Власюк

Вінницький національний технічний університет

АНАЛІЗ МЕТОДИКИ НЕЙРОМЕРЕЖЕВОГО РОЗПІЗНАВАННЯ КОЛЬОРОВИХ ЗОБРАЖЕНЬ У КОНТЕКСТІ ЇЇ УНІВЕРСАЛЬНОСТІ

© Яровий А.А., Власюк Р.С., 2009

У здійснених наукових дослідженнях запропоновано методику нейромережевого розпізнавання багатокольорових зображень в контексті її практично прикладного застосування у різних предметних галузях. Математичне та комп’ютерне моделювання, програмна реалізація розробленої методики, а також отримані результати досліджень підтверджують ефективність її застосування для різноманітних прикладних задач та мають ознаки певної універсальності.
Ключові слова – багатокольорові зображення, методика нейромережевого розпізнавання, математичне та комп’ютерне моделювання.

Multicolored images recognition technique based on neural nets in the context of its practical application in different subject areas is proposed in the conducted scientific research. Mathematic and computer modeling, software realization of the developed technique and obtained results confirm effectiveness of its implementation for various applied problems and show signs of universality.
Keywords – multicolored images, neural nets, mathematic and computer modeling.

Кількість посилань - 11