Високоефективні міжрезонансні вібраційні машини з електромагнітним приводом (Теоретичні основи та практика створення)

Ланець О. С.
Код: 978-966-553-728-1
Монографія. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2008. 324 с. Формат 170 х 240 мм. М'яка обкладинка.
Ціна:213,00грн.
Weight: 0 г

Викладено теорію синфазних коливань, за якою запропоновано аналітичні залежності розрахунку інерційних параметрів мас та значення жорсткостей пружних систем, які дають змогу синтезувати механічні коливальні системи (МКС) з мінімально можливим повітряним проміжком в електромагнітних віброзбудниках та значно вищим коефіцієнтом динамічного підсилення амплітуд коливань порівняно з існуючими конструкціями.
Обґрунтовано наявність високої ефективності у запропонованих міжрезонансних МКС, вказуються їх кількісні переваги за технічними показниками порівняно з традиційними системами. Викладено методики розрахунку пружних систем вібраційних машин з простим та складним рухом робочого органа. Експериментально підтверджено викладені наукові положення. Запропоновано низку нових структурних схем та наведено відповідні їм експериментальні та промислові зразки вібраційних машин.
Монографія призначена для наукових та інженерних працівників, що займаються проблемами створення вібраційного технологічного обладнання; може бути корисною для студентів ВНЗ, які вивчають суміжні курси, та аспірантів, що працюють у цій галузі наукових досліджень.

Зміст
Передмова.
Перелік скорочень та основних умовних позначень.
Вступ.
Розділ 1. Стан розвитку вібраційних машин з електромагнітним приводом та можливі напрямки їх удосконалення.
Розділ 2. Теорія синфазних коливань у тримасових (міжрезонансних) МКС вібраційних машин з електромагнітним приводом.
Розділ 3. Обґрунтування високої ефективності міжрезонансних вібраційних машин з електромагнітним приводом та синфазним рухом мас.
Розділ 4. Розрахунок пружних систем та електромагнітного приводу вібраційних машин.
Розділ 5. Практика створення високоефективних міжрезонансних вібраційних машин з електромагнітним приводом.
Узагальнення наукових результатів. Перспективи подальшого розвитку міжрезонансних вібраційних машин.
Основна література.
Додаткова література.