Антонів У.С., Мичуда З.Р. Логарифмічні аналого-цифрові перетворювачі з накопиченням заряду. Огляд. Частина 2

УДК 681.335 (088.8)

У.С. Антонів1, З.Р. Мичуда1,2

1Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра комп’ютеризованих систем автоматики,
2Політехніка Сьвєнтокжиcка в Кєльцах, Польща

ЛОГАРИФМІЧНІ АНАЛОГО-ЦИФРОВІ ПЕРЕТВОРЮВАЧІ З НАКОПИЧЕННЯМ ЗАРЯДУ. ОГЛЯД. ЧАСТИНА 2

© Антонів У.С., Мичуда З.Р., 2010

Подано класифікацію, виконано порівняльний аналіз властивостей та вказано перспективи розвитку АЦП з накопиченням заряду.

The definition of classifications are given, the comparative analysis of properties is conducted and the prospects of development ADC with accumulation of carge.

Кількість посилань - 11