Дудикевич В.Б., Гарасим Ю.Р., Микитин Г.В. Концептуальні моделі захисту інформації для технологій стаціонарного, стільникового, супутникового зв’язку

УДК 004.7

В.Б. Дудикевич1, Ю.Р. Гарасим1, Г.В. Микитин1, 2

1Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра захисту інформації;
2Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка

КОНЦЕПТУАЛЬНІ МОДЕЛІ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ ТЕХНОЛОГІЙ СТАЦІОНАРНОГО, СТІЛЬНИКОВОГО, СУПУТНИКОВОГО ЗВ’ЯЗКУ

© Дудикевич В.Б., Гарасим Ю.Р., Микитин Г.В., 2010

Розроблено концептуальні моделі захисту інформації для технологій стаціонарного, стільникового, супутникового зв’язку на фізичному, канальному, мережевому, системному рівнях. Відповідно до запропонованої моделі проаналізовано аспекти захисту інформації в корпоративних мережах.

The conceptual models of information security for fixed, cellular, satellite communication technologies on physical, data link, network and system level were designed. Within the suggested model enterprise networks information security aspect were examined.

Кількість посилань - 11