Хома Ю.В. Перспективи застосування прямого цифрового синтезу в частотних аналізаторах імпедансу

УДК 621.317.73+612.014.422

Ю.В. Хома

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційно-вимірювальних технологій

ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ ПРЯМОГО ЦИФРОВОГО СИНТЕЗУ В ЧАСТОТНИХ АНАЛІЗАТОРАХ ІМПЕДАНСУ

© Хома Ю.В., 2010

Обґрунтовано доцільність застосування засобів прямого цифрового синтезу в частотних аналізаторах імпедансу. Наведено структуру та описано принцип роботи цифрового синтезатора гармонічних сигналів. Проаналізовано причини виникнення паразитних гармонік та їх дестабілізуючий вплив на точність аналізаторів імпедансу.

Direct Digital Synthesis devices application advisability in impedance frequency analyzer is grounded in the article. Structure and operation principle of digital synthesizer of harmonic sygnals are given. Parasitic harmonics origination and their destabilizing impact on in impedance frequency analyzer accuracy are analyzed.

Кількість посилань - 7