Мотало А.В., Мотало В.П., Сендега О.С. Дослідження залежності теплотворної здатності природного газу від його фізико-хімічних властивостей

УДК 536.66

А.В. Мотало1, В.П. Мотало2, О.С. Сендега1

1Газопромислове управління “Львівгазвидобування”,
2Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційно-вимірювальних технологій

ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ ТЕПЛОТВОРНОЇ ЗДАТНОСТІ ПРИРОДНОГО ГАЗУ ВІД ЙОГО ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ

© Мотало А.В., Мотало В.П., Сендега О.С., 2010

Описано і проаналізовано вплив фізико-хімічних властивостей та вологості природного газу на його теплотворну здатність

In the article an influence of natural gas physical and chemical properties and gas moisture on it's calorific power is described and analyzed.

Кількість посилань - 12